Matríkula

Izena*
1. abizena*
2. abizena*
Jaioteguna (ee/hh/uuuu)*
Helbidea*
Musika tresna
Dantza
Ikastaroa
Telefonoa*

* Derrigorrezko eremuak