English Euskera

9 jaialdia LAM ANG - FILIPINAS (1983)